แจก 70 ปลักอิน PLUGIN MINECRAFT มาดูรวมเช็ต จาก Smilekrub Minecraft

ปลักอินด้านล่างนี้ begin เอามาจาก Smilekrub Minecraft ติดปัญหาอะไร สอบถามที่ facebook ได้เลยจร้า ที่ BEGIN MINECRAFT

ขอบคุณ Smilekrub Minecraft จริงๆครับ

qZjHrSw

1. Plugin ATM ( จำชื่อไม่ได้ แต่ออนไลน์ได้ตัง )
https://www.dropbox.com/s/qilxy4krn7sgayp/ATM.rar

2.Plugin Autosaveworld ( เ็ซ็ฟโลกให้เอง )
https://www.dropbox.com/s/lkmdk2mzckexh0u/Autosaveworld.rar

3.Plugin Authme ( ล๊อคอิน )
– คำสั่ง –
/register ตามด้วยรหัส 2 ครั้ง เช่นรหัส 12345 พิม ‘ /register 12345 12345 ‘
/login ตามด้วยรหัสที่สมัคร เช่น /login 12345
https://www.dropbox.com/s/zmaxbjdj1hc7vvo/Auteme.rar

4.Plugin AntiXRay ( ป้องกัน X-Ray มั้ง )
https://www.dropbox.com/s/02vyrijnmn3wrvf/AntiXRay.rar

5.Plugin Chestshop ( ขายของด้วยป้ายกัน )
วิธีใช้วางป้ายแล้วเขียนตามนี้
บรรทัดแรก —>  Adminshop
บรรทัดที่ 2 ( จำนวนที่จะขาย / ซื้อ ) —> เลข
บรรทัดที่ 3 ( ถ้าจะขาย ) —> B 100 < —- เลขคือราคา
บรรทัดที่ 3 ( ถ้าจะรับของ ) —> S 100 < —- เลขคือราคา
บรรทัดที่ 4 ใส่รหัสของ —> 264 ( เพรช )
https://www.dropbox.com/s/n4ng3olujyz0dpw/Chestshop.rar

6.Plugin Clearlag ( ลบขยะในเซิพ )
https://www.dropbox.com/s/mpm574wg0vkes8f/Clearlag.rar

7.Plugin CookieMonster ( ตีมอนในตัง )

8.Plugin CreativeGate (ประตูวาปน้ำ )
[url=https://www.dropbox.com/s/zg1nv3qfhufsc0s/CreativeGate.rar]https://www.dropbox.com/s/zg1nv3qfhufsc0s/CreativeGate.rar

9.Plugin Essential ( คำสั่งพื้นฐาน )
http://ess.khhq.net/wiki/Command_Reference คำัสั่ง
https://www.dropbox.com/s/e77dlgiwr1x3s94/Essentia.rar

10.Plugin Foundiamond ( เจอแร่แล้วประกาศทั่วเซิพ )
https://www.dropbox.com/s/mrexy1rnwg6m5d5/FoundDiamond.rar

11.Plugin Giveall ( แจกของทั่วเซิพ )
/giveall ตามด้วยรหัสของ ตามด้วยจำนวน
https://www.dropbox.com/s/kufnolbk2feprgq/GiveAll.rar

12.Plugin Groupmanager ( เซ็ตยศ )
https://www.dropbox.com/s/kms9g7piupx9fgd/Groupmanager.rar

13.Plugin Iconomy (เงิน)
– คำสั่ง –
/money ดูเงิน
/money give แจกตัง
https://www.dropbox.com/s/aplhli9fprwapgi/Iconomy.rar

14.Plugin Lockette ( ล๊อคกล่อง )
วิธีใช้ —> วางป้ายหน้ากล่อง . เตาเผา . บล๊อคเพรช . อื่นๆ
https://www.dropbox.com/s/g9a6nrwkdn594cm/Lockette.rar

15.Plugin Marriage ( แต่งงาน)
ฉัน รากก เธอ ~~~~  -bed- -bed-
– คำสั่ง –
/marry ชื่อคน การขอแต่งงาน
/marry acctept ตอบรับการแต่งงาน
/marry deny ไม่ตอบรับการแต่งงาน
ที่เหลือไม่รู้ !!!!  O:-) O:-) O:-)
https://www.dropbox.com/s/liglo33v283fkkd/Marry.rar

16.Plugin ProtectionStone ( หินโำพเทค )
ตั้งไว้มี ลาพิส ถ่าน เพรช ( ตั้งไม่สามารถขุดแบบละมุนสัมผัสไำด้ )
https://www.dropbox.com/s/nh80iyvaw5uxz8x/Protectionstone.rar

17.Plugin PVPToggle ( เปิด PVP/ ปิด PVP )
– คำสั่ง –
/pvp on –> เปิด PVP
/pvp off –> ปิด PVP
https://www.dropbox.com/s/wdeh0h5b0g7uy26/PVPtoggle.rar

18.Plugin Scarvenger ( ตายของไม่ตก )
https://www.dropbox.com/s/9nqzxkgel8c4zgy/Scavenger.rar

19.Plugin Severgurad ( ป้องกันเกรียน )
– คำสั่ง –
ดูใน help เอาเอง เยอะ!
https://www.dropbox.com/s/oeup6prv9dv6ytq/Severgurad.rar

20.Plugin SimpleRegionMarket SRM ( มาขายโซนกันเถอะ )
https://www.dropbox.com/s/67n3dnch2h5kjv3/SRM.rar

21.Plugin Trade ( แลกของกันเถอะ )
https://www.dropbox.com/s/ah0ei3x70z6rffd/Trade.rar

22.Plugin Vault ( ปลักอินคร้อปจักรวาล ปลักอินเจ๋งๆ ต้องใช้ปลักอินนี้ ส่วนใหญ่ )
https://www.dropbox.com/s/7jj140gh3jyvxi9/Vault.zip

23.Plugin War ( สงคราม ลานPVP ชิงธง )
https://www.dropbox.com/s/usr2pzb4nosmat2/War.rar

24.Plugin WorldEdit+WorldGurad ( ทำเซิพไว้ + โพเทคโซน )
https://www.dropbox.com/s/somdjpp9qudnwwy/Worldedit%20%2B%20WorldGurad.rar

25.Plugin Fraction ( กิล )
– คำสั่ง –
/f create ชื่อกิล –> สร้างกิล
https://www.dropbox.com/s/33z5ml8rerrq7ne/Fraction.rar

26.Plugin Fus Ro Dah ( Skyrim พลังคลื่นเสียง )
ตั้งไว้ที่พิมได้มะ
Fus Ro Dah , Emperor , WTF , WTH งิ
พิมในช่องคุย ไม่ต้องกดทับนะ
https://www.dropbox.com/s/71my2pla9jlkwh5/FusRoDah.rar

27.Plugin TheTimEnchanter ( อัพเกรดของได้ lv 1000 เกรียนมาก )
– คำสั่ง –
/enchant all —> อัพของทุกอย่างเวล 1000
/enchant all nautural —> อัพของให้สมดุลกับธรรมชาติ
https://www.dropbox.com/s/lbfkix4qpnd9z9i/TimEnchanter.rar

28.Plugin UnderWaterTorch ( วางไฟใต้น้ำ )
https://www.dropbox.com/s/agzowbxt6djxtff/UnderWaterTorch.rar

29.Plugin Mobareana ( สู้กับซอมบี้ )
https://www.dropbox.com/s/b44bxu5u4pvbvm7/Mobareana.rar

30.Plugin Mobraider ( ขี่สัตว์ขี่ได้กระทั่ง enderman )
คลิกขวาที่ตัวมันจะขี่ให้
https://www.dropbox.com/s/b8ui1a9czdxgpbf/Mobraider.rar

31.Plugin Blift ( ลิฟขึ้นได้ทีละคน )
https://www.dropbox.com/s/j0egk6qztomvmue/Blift.rar

32.Plugin Citizens ( สร้าง Npc )
– คำสั่ง –
/npc create สร้าง npc
/npc remove ลบ npc
/npc path กำหนดจุดเดิน npc
/toggle ดูอาชีพ npc
https://www.dropbox.com/s/7awau8mtme1rdzi/citizen.rar

33.Plugin Wooltree ( ต้นไม้ขนแกะ )
ปลูกต้นไม้ใช้ Dye นะ คลิกปลูกคล้ายๆ ต้นไม้ธรรมดา
https://www.dropbox.com/s/z44zjf8oiqd0765/WoolTree.rar

34.Plugin NoPl ( กดคำสั่ง /pl ไม่ได้ )
https://www.dropbox.com/s/4z2wh1raohafjaz/NoPl.rar

35.Plugin ColoredSign ( ป้ายสีสดใส )
https://www.dropbox.com/s/4p1t8oeehd2e3fj/ColoredSigns.rar

36.Plugin DigitalClock ( นาลิกาดิจิดอล )
https://www.dropbox.com/s/4l1az6vgimzzk6e/Digitalclock.rar

37.Plugin Jail ( ขังคุกซะเลย )
https://www.dropbox.com/s/uahlpjmfrx3nnnq/jail.rar

38.Plugin HeroBrineAI ( จงเสพ HeroBrine ซะ )
วางแืท่นบูชานะ มันมาแน่  :-* :-* :-*
https://www.dropbox.com/s/dac10s388c58s6j/HerobrineAI.zip

39.Plugin MobHealth ( มองเลืิอดซอมบี้ แฮ่ๆๆๆ )
https://www.dropbox.com/s/tz7zl38t89xb14x/MobHealth.rar

40.Plugin SeverSigh ( คำสั่งป้าย )
https://www.dropbox.com/s/5c8if2rtiw85wh0/SeverSign.rar

41.Plugin BlFriend ( เป็นเพื่อนกัน )
https://www.dropbox.com/s/lkcs3yojrv0tlx7/BlFriend.rar

42.Plugin Blacksmith ( ซ่อมของ )
ตั้งป้าย แล้วคลิกขวาใช้ได้แล้วครับ
[blacksmith]
free
https://www.dropbox.com/s/1n7i1w2arboybuc/BlackSmith.rar

43.Plugin CreeperHeal ( tnt ระเบิดแล้วฟื้นฟูได้ )
ของ Jengdexlnw เหนแล้วเมพดีแล้วเอาลงนะ แฮะๆๆๆๆ
หมายเหตุ จะค่อยๆฟื้นฟูหลังการระเบิด
https://www.dropbox.com/s/iajzo6gumpejqfy/CreeperHeal%20(%20TnT%20revange%20).rar[/color]]https://www.dropbox.com/s/iajzo6gumpejqfy/CreeperHeal%20(%20TnT%20revange%20).rar

44.Plugin EpicBoss. ( ค่าบอสแม่ม )
https://www.dropbox.com/s/iouq91cu7mtislg/EpicBors.rar

45.Plugin LogBlock ( เช็คเกรียน ตั้งไำว้ให้เป็น bedrock )
https://www.dropbox.com/s/jejzez7i8fntfbi/LogBlockCheck.rar

46.Plugin Mutiworld ( อันนี้สร้างโลกเชื่อม ผมใช้ไม่เปน มันมีอีกตัวแต่เวอร์ชั่นไม่ตรงนะงับ ( My world ))
https://www.dropbox.com/s/snawiz0gdynqhvd/Mutiworld.rar

47.Plugin Showcase ( โชว์ของ )
วิธีใช้ กด shift แล้วคลิกขวาบล๊อคหมายเลข 44
แล้วเขียน infinite แล้วเขียน 100000000
https://www.dropbox.com/s/d2yq7qs65f09xz7/Showcase.rar

48.Plugin TreeAsisit ( ตัดไม้ทีเดียวล้มทั้งต้น )
https://www.dropbox.com/s/sq9oah1gsdqw2id/TreeAstist.rar

49.Plugin SaveCreeper ( สำหรับคนใช้ severgurad ไม่เปน )
https://www.dropbox.com/s/ese4aw68uc6xv82/Safe%20Creeper.rar

50.Plugin AutiCreeper ( สำหรับคนใช้ severgurad ไม่เปน )
https://www.dropbox.com/s/f8zfef3hjena0g9/AntiCreeper.rar

51.Plugin Myworld ( สร้างโลกไหม่อีกตัวแจ้ )
/world create ชื่อโลกคือสร้างโลกนะแจ้
/tpp ชื่อโลกคือวาป
https://www.dropbox.com/s/r8xnwjgg4rhkr6l/Myworld.zip

52.Plugin Signlink ป้ายเชื่อม
https://www.dropbox.com/s/g5ewkeno537tiaf/Signlink.rar

53.Plugin Webactionplus (ตลาดบนเว็ป)[ควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับAppsever]
https://www.dropbox.com/s/pqmwfpauezvvb2q/WebAuctionPlus.zip

54.Plugin Dynmap
https://www.dropbox.com/s/lumue3kyx2bjmyj/dynmap.zip

56.Plugin PEX ( การตั้งยศที่เจ๋งกว่า Groupmanager)
https://www.dropbox.com/s/umo419oz7umr6ci/PEX.rar

57.Plugin Dayz ( ปลักอินเกมส์ เฮ้ย ไม่ใช่ ปลักอินปรับวัน (มั้ง))
https://www.dropbox.com/s/gi7osctu39jqbb3/DayZ.rar[/glow]]https://www.dropbox.com/s/gi7osctu39jqbb3/DayZ.rar

58.Plugin Automsg ( ข้อความอัตโนมือที่ทันสมัย )
https://www.dropbox.com/s/ntvjzxkj6bzxqhq/Automassage.rar?m

59.Plugin Storm ( ฝนฝาคะนอง )
https://www.dropbox.com/s/azzr3lceufh9ukq/Storm.zip

60.Plugin Hellsedit ( พิมป้ายไทยแจ้ )
https://www.dropbox.com/s/qr53yziiqisl9r0/Hellsedit.rar

61.Plugin Namer ( ตั้งชื่อไทย )
/nick เขียนชื่อเร้ย
https://www.dropbox.com/s/u097ta2mdp19a66/Namer.rar

62.Plugin CarftbookIC ( เกี่ยวกับ IC ต่างๆ เช่นการควบคุมเรตโตนระยะไกล การวาป )
https://www.dropbox.com/s/hrgn2lzilxfe874/Craftbook.rar

63.Plugin Shopkeeper ( NPC แลกของ )
https://www.dropbox.com/s/6yex0juxt31ymhf/Shopkeeper.rar

64.Plugin PVPgun ( ยิงปืนกัน บาเรต -*- )
https://www.dropbox.com/s/f2xyq7mah631svu/Gunz.rar

65.Plugin RideThamob ( RTM สำรอง mobraider ไว้เผื่อใช้ไม่ได้ )
/rtm ขึ้นตัวของสัตว์
/rtm contorl ควบคุมสัตว์
https://www.dropbox.com/s/hj0f3d8rum03n7k/Ridethamob.rar

66.Plugin Obfus…. ( กัน X-ray อีกตัว Antixray มันยังไม่พอ )
https://www.dropbox.com/s/djsws0hrbs39jc0/Obfusrator.rar

67.Plugin PVP areana ( ต่างกับ War ตรงนี้ไม่มีทีม )
https://www.dropbox.com/s/is6tl0w5q9qpwqt/Pvp.rar

68.Plugin Stargate ( ประตูวาปเปนแบบกด )
https://www.dropbox.com/s/ahb5qz552macrgx/Stargate.rar

69.Plugin Anticheat ( NCP มันเตือน แต่ตัวนี้น่าจะไม่เตือน ‘ คนใช้โปรระวังนะ ‘ )
https://www.dropbox.com/s/3yutwfvegkh22qy/Anticheat.rar

70.Plugin lift ( เปนป้ายอ่านะ )

50-70 ปลักอินที่กล่าวมา โหลดเลย [ กลัวปลักอินมันทับกัน -*- ]
https://www.dropbox.com/s/r85dwczz3etvjtx/plugins.rar

วิธีติดตั้งง่ายแค่เอาไฟล์ jar ไปไว้ใน Folder … > Plugin ครับ

ของแถมจาก BEGIN MINECRAF

วิธีเปิด server Minecraft 1.6.2 พร้อม Plugin ครบชุด

ดูวิธีติดตั้ง Minecraft/MOD/MAP

โหลด MOD ของแต่ละ version“แจก 70 ปลักอิน PLUGIN MINECRAFT มาดูรวมเช็ต จาก Smilekrub Minecraft”

 1. Gina พูดว่า:

  I can’t beileve I’ve been going for years without knowing that.

 2. มะตูม พูดว่า:

  เชิฟนิ้แจกop3คนและStaff2คน
  เชิฟฮามาชินะครับ1.5.2เข้ามาได้เลย
  โหลดฮามาชินะครับแล้วแอดผมมาเลย
  ชื่อผมในฮามาชินะครับkueako123นะครับ
  และเชิฟผมนะครับ25.104.26.129เข้ามาได้เลยนะ

 3. ภูมิ พูดว่า:

  กลักอินประตูวาบน้ำทำไมโหลดไม่ได้อะะะ

 4. ʼneWschooLboYњิๅ9∅¹8... พูดว่า:

  ปลักอินNPCขายของห้ามลงนะครับ
  เพราะว่ามันซ้อนกับกับปลักอิน register-login
  ถ้าลงปลักอินNPCขอยของ
  ปลักอินloginจะใช้ไม่ได้นะครับ

 5. koonname พูดว่า:

  สนใจมาเล่นมายคราฟได้นะครับ IP:25.46.72.213
  3 คนแรกแจก OPนะครับ ติดต่อได้ทางการี่น่านะครับ ID:name0925

 6. AVP พูดว่า:

  สวัสดีครับ Begin Minecraft ผมจะมาบอกปัญหาของปลั๊กอิน Clearlag มันอยู่ดีๆมันลบทุกอย่างอ่ะครับ พอผมโยนของที้งมันก็เก็บทันทีแต่ผมอยากให้ตั้งเวลาลบขยะทำยังไงครับผมก็มีปัญหาแก้ให้ได้ไหมครับ

 7. รับทำปืน พูดว่า:

  รับทำปืนฟรีไม่เกรียนID Garena jam_zinwevent

 8. JAME พูดว่า:

  ทำไมมันโหลดไม่ได้อะครับ ผม

 9. hot พูดว่า:

  เล่นได้ทุกเวอชั่นใช่ปะ ?

 10. Pupa พูดว่า:

  ปลั๊กอินโหลดได้หมดรึยังค่ะ

 11. Dylan พูดว่า:

  It’s posts like this that make surfing so much plaeruse

 12. MickyKung พูดว่า:

  ทำไมถึง plugin citizen จึงขัดแย้งกับ plugin authme อ่ะคร้าบ
  ผมอยากให้ใช้ได้ด้วยกันอ่ะคร้าบ
  ใครรู้ช่วยบอกผมให้หน่อยนะคร้าบ

 13. olayfreeman พูดว่า:

  อ่านภาษาไม่เป็นไม่ต้องเปิดเชิฟเหอะ แอดมินเขาลำคาญอาธิบาย อ่านเป็นค่อยเปิดเหอะ ถ้าอ่านเป็นจะ Config เอง ก็เป็นโหลดเองก็เป็น ดูเองก็เป็นว่าอันไหน อันเก่าอันใหม่ ไม่ต้องมานั่งง้อให้เขาทำให้

 14. PBBank พูดว่า:

  คือผมอยากทราบว่ามันเปนเพราะเน็ตรึป่าวรึเปนเพราะอะไรก้ไม่รุ้นะครับ คือเวลาเราเปิดเซฟแล้วเข้าไปเล่น เข้าเล่นได้ไม่ถึง 2 นาที ละก้หลุดออก มันบอกขาดการเชื่อต่ออะไรประมาณนี้ อยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรอคับ ในการเปิดเซฟมันต้องใช้เน็ตแรงขนาดไหนครับ รึเน็ตแค่ไหนก้เปิดได้ ปล.เน็ตผมเน็ตซิม True
  ขอคำแนะนำด้วยครับ

 15. JUMBOROCK พูดว่า:

  ปลั๊กอินบางอันก็ใช้ได้บางอันก็ใช้ไม่ได้ครับ

 16. บัณฑิตย์ ฉลวย พูดว่า:

  ปลักอินโพรกับประตูวาปใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ทำไง

 17. heng พูดว่า:

  มีใครรู้เว็บรับหา ปลั๊กอินกับรับเซ็ตบางอะครับ

 18. ฺADMIN_BOS พูดว่า:

  เซิฟผมมาเล่นเยอะนะครับ
  รับแอดมิน 2
  รับ Staff 2
  ครับมาได้

 19. HE12E พูดว่า:

  ถ้า ตัวโหลด มัน ซ้ำ กัน จะใช้ได้ป่าว

 20. [เจ้าของเซิปเวอร์]mamonkun พูดว่า:

  ใช้กลับ 1.5.2 ได้ไหมครับผมจะเอาไปใช้กลับเซิปผม

 21. Spai พูดว่า:

  มี plugin Enchat ของไว้เเล้ว รวมกันใน Chest มั้ยครับบบบบ
  เหมือน EMP ชาเเนล

 22. GUNSZZ พูดว่า:

  ปืนกระสุนไรคับ

 23. kao พูดว่า:

  เเอดเอาปลั้กอินเเบบโหลดมาเป็นชุดพร้องลงหน่อย 70 ปลั้งอิน 1.7.10 อิอิ

 24. Koonnet พูดว่า:

  ใช่ปืนไงครับเสกมาไม่เป็น

 25. POODLT พูดว่า:

  สวัสดีครับ

 26. Mack พูดว่า:

  ผมขอถามหน่อย ถ้าเปิดเซิฟแบบธรรมดา ใชลั้กอินได้ไหมครับช่วยตอบในเฟสผมหน่อยได้ไหมครับ mack sittinon ชือเฟสผม

 27. Notch พูดว่า:

  มีเวอร์ชั่น 1.6.4 ไหม

 28. สู้ๆ พูดว่า:

  แล้ว ถ้าลงเสร็จ จะใช้ได้เลยหรอครับ
  เช่น ปลั๊กอิน HerobrieAI ลงเสร็จใช่ได้เลยหรองับ

 29. แฟรงงับ ^_^ พูดว่า:

  เจ๋งไปเลยใช่ได้ทุกอันเลย
  ขอบคุนนะครับที่เอา ปลั็กอิน พวกนี้มา ไม่งั้นผมซวยแน่
  ขอขอบคุนจริงๆนะครับ

 30. New Owner พูดว่า:

  สุดยอดฮะเป็นกำลังใจให้
  รอเช่า colo ก่อน จะมาบอกผลนะคับ 😉

 31. Maxking71 พูดว่า:

  มีเซิฟ 1.5.2 เล่นไหมอ่ะคับ

 32. OoM พูดว่า:

  ท่าไม่ใช้ตอบด้วยครับ

 33. OoM พูดว่า:

  เปิดเซิฟไม่ใช้ หามาชิ ใช่ไหม ครับ

  • admin พูดว่า:

   ได้จิ
   1 เปิด เช่า server เช่า colo
   2 เปิด แบบ No-Ip โดยใช้เครื่องคอมเราเองเปิด ของเสียคือ ต้องเปิดตลอด เครื่องร้อน

 34. peerapat พูดว่า:

  พี่พี่ทำทำ ปลั๊กอิน ทั้งหมดนี่มารวมกันให้หมดหน่อยครับ

 35. ยศวริศ ผานาค พูดว่า:

  ใช้ได้เกือบทุกอัน

 36. ยศวริศผานาค พูดว่า:

  ปลั๊กอินแจ๋วมากครับ

 37. เกมมี่ พูดว่า:

  กฟหกหฟกฟหกหฟกหฟกฟหกฟหกหฟกหฟกหฟหกฟกฟหกฟหก

 38. 1.6.4หรอ พูดว่า:

  1.6.4 หรือ 1.6.2 หรือ 1.5.2 บอกหน่อยจิิิิิิิิิ

 39. Enaz พูดว่า:

  สามารถใช้กับเซิฟเวอร์ชั่น 1.7.2 ได้กี่อันอ่ะครับ หรือหมดเลย

 40. MeeNZ พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ

 41. porapatMmz พูดว่า:

  ขอบคุณครับใช้ได้จริงๆหมดเลย^^

 42. Admin พูดว่า:

  ปลั๊กอิน แต่งงาน ใช่ได้ป่าว

 43. IceySnowy พูดว่า:

  ใช้ได้จิงๆค่ะ

 44. Framey2zaza พูดว่า:

  ขอบคุณนะงับๆ

 45. ธนกฤต พูดว่า:

  ขอ server 1.6.2 พร้อม ปลักอินครับ

 46. อั้มครับ พูดว่า:

  เอา1.6.4มาลงทีครับ ผมอยากได้ปลั๊กอินประตูวาปนำ้ของ1.6.4ครับ

 47. Nice พูดว่า:

  Plugin Vol. ไรครับขอให้เป็น 1.5.2

 48. อั้มครับ พูดว่า:

  ออ เจอละ
  70ปลั๊กอิน

 49. อั้มครับ พูดว่า:

  ผมอยากได้ปลั๊กอินครบชุดอ่ะ แต่มันโหบดไม่ได้ T-T

 50. peezaza พูดว่า:

  ปลั๊กอิน shopkeeper ใช้ไม่ได้นะครับ

 51. Herz พูดว่า:

  ผมขอปลั็กอิก ยศทุกยศได้ไมครับผม

อ่านจบแล้วกรุณาคอมเมนท์ด้วยครับ