Archive for the Mod Hopper Ducts Tag


มอด ท่อข่นส่ง Mod Hopper Ducts

มอด ท่อข่นส่ง Mod Hopper Ducts 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2 มอด ท่อข่นส่ง Mod Hopper Ducts มอดนี้คืออะไร? มันคือฮอปเปอร์สที่ไม่สามารถขนส่งรายการขึ้นไป และในมอดนี้จะเพิ่มท่อซึ่งสามารถแนบไปกั...


มีคนดูแล้ว 2,015 ครั้ง
1 ดวง2 ดวง3 ดวง4 ดวง5 ดวง (มี 5 เพรช)
Loading...Mod Hopper Ducts

Mod Hopper Ducts สำหรับ 1.6.4/1.6.2 Mod Hopper Ducts มัน ง่ายมาก ฮอปเปอร์ส ไม่ สามารถขนส่ง สินค้า สูงขึ้น หน้า นี้จะเพิ่ม ท่อ ซึ่งสามารถ แนบไปกับ ขา และส่ง รายการ ในทิศทางใด Mod นี้ไป ตอนนี้จะ ขูด ฮอป...


มีคนดูแล้ว 196 ครั้ง
1 ดวง2 ดวง3 ดวง4 ดวง5 ดวง (มี 0 เพรช)
Loading...