มอด กำหนดกำเนิดมอป Mod Custom Mob Spawner 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2

มอด กำหนดกำเนิดมอป Mod Custom Mob Spawner 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2.   มอด กำหนดกำเนิดมอป Mod Custom Mob Spawner มอดนี้เราสามารถ กำหนดจุดเกิด Mobs ตัวไหนก็ได้ในจุดที่เราต้องการ ได้อย่างอ...


เพชร 1 ก้อนเพชร 2 ก้อนเพชร 3 ก้อนเพชร 4 ก้อนเพชร 5 ก้อน (รวมเพรช 125 ก้อน)มอด ปืนพอร์ทัล Mod Portal Gun 1.7.10, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2

มอด ปืนพอร์ทัล Mod Portal Gun 1.7.10, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2 มอด ปืนพอร์ทัล Mod Portal Gun ปืนพอร์ทัล หรือ Mod Portal 2 ได้เพิ่มเนื้อหาแนว Minecraft คุณสมบัติเด่นคือปืนพอร์ทัลซึ่งการลอกเลียนแบบพฤติกรรมขอ...


เพชร 1 ก้อนเพชร 2 ก้อนเพชร 3 ก้อนเพชร 4 ก้อนเพชร 5 ก้อน (รวมเพรช 107 ก้อน)มอด สัปหลาด Mod Bleach 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2

มอด สัปหลาด Mod Bleach 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2 มอด สัปหลาด Mod Bleach สำหรับมอดนี้จะเพิ่ม mobs ใหม่ที่น่ากลัวที่เรียกว่า Hollows ที่พวกศัตรู mobs ที่วิ่งไปรอบ ๆ และโจมตีคุณ มอดนี้ยังเพิ่มบล...


เพชร 1 ก้อนเพชร 2 ก้อนเพชร 3 ก้อนเพชร 4 ก้อนเพชร 5 ก้อน (รวมเพรช 127 ก้อน)มอด พารามิเตอร์ Mod Parachute 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2

มอด พารามิเตอร์ Mod Parachute 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2, 1.5.2 มอด พารามิเตอร์ Mod Parachute มอดนี้ได้เพิ่ม Item เกี่ยวกับร่มไว้สำหรับติดตัวเมื่อเราได้โดดลงมาจะภูเขาหรือที่สูงๆ แล้วเราสามารถ Co...


เพชร 1 ก้อนเพชร 2 ก้อนเพชร 3 ก้อนเพชร 4 ก้อนเพชร 5 ก้อน (รวมเพรช 138 ก้อน)มอด เสียงกลอง Mod Sound Filters 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4

มอด เสียงกรอง Mod Sound Filters 1.8, 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4 มอด เสียงกรอง Mod Sound Filters สำหรับมอดนี้ได้เพิ่มความสามารถของ Item กล่องเสียง ต้องศึกษาจากวิดีโอด้านล่างนี้ครับ…. VDO ตัวอย่างประกอป...


เพชร 1 ก้อนเพชร 2 ก้อนเพชร 3 ก้อนเพชร 4 ก้อนเพชร 5 ก้อน (รวมเพรช 52 ก้อน)